Pozew o zadośćuczynienie

Poziom ćwiczenia

Średni

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: ŚREDNI
TEMATYKA ĆWICZENIA: ORZECZNICTWO, DOBRA OSOBISTE, POSTĘPOWANIE KARNE, ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zanim zaczniesz słuchać tekstu, przypomnij sobie, jak powiedzieć po angielsku: Krajowy System Informacji Policji, odpis wyroku uniewinniającego

Treść do pobrania (w formacie PDF):

Bank nagrań – Szkoła dla tłumaczy TexteM – Pozew o zadośćuczynienie