Sąd zmusi uczelnie do jawności

Poziom ćwiczenia

Niski

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: NISKI

TEMATYKA ĆWICZENIA: SZKOLNICTWO WYŻSZE, JAWNOŚĆ, INFORMACJA PUBLICZNA, PRAWO ADMINISTRACYJNE

Przygotuj sobie coś do notowania: w tym ćwiczeniu na pewno Ci się przyda.

Treść do pobrania (w formacie PDF):

Bank nagrań – Szkoła dla tłumaczy TexteM – Sąd zmusi uczelnie do jawności