Poziom: Wysoki

[wersja +] Tantiemy z internetu

[wersja +] Równe traktowanie w zatrudnieniu

[wersja +] Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, cz.2

[wersja +] Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Zmiana ustawy o podatku dochodowym

Ułaskawienie

KSH – Spółka partnerska