Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poziom ćwiczenia

Wysoki

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA:  WYSOKI

TEMATYKA ĆWICZENIA: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWO AUTORSKIE

Lektorka będzie czytać tekst po fragmencie, a następnie robić pauzę. Wtedy należy zatrzymać nagranie i przetłumaczyć ten fragment. Następnie należy ponownie uruchomić nagranie, wysłuchać kolejnego fragmentu… i tak aż do końca.

Przygotuj sobie coś do notowania: w tym ćwiczeniu na pewno Ci się przyda.

Treść do pobrania (w formacie PDF):

Bank nagrań – Szkoła dla tłumaczy TexteM – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego