Analiza śladów krwawych

Poziom ćwiczenia

Niski

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: NISKI
TEMATYKA ĆWICZENIA: KRYMINALISTYKA, PRAWO KARNE, POSTĘPOWANIE KARNE, PRZESTĘPCA

Zanim zaczniesz słuchać tekstu, przypomnij sobie, jak powiedzieć po angielsku: oględziny, ślady krwawe

Treść do pobrania (w formacie PDF):

Bank nagrań – Szkoła dla tłumaczy TexteM – Analiza śladów krwawych