[wersja +] Wyszukiwarka ustaw

Poziom ćwiczenia

Niski

TEMATYKA: WYSZUKIWARKA USTAW, ISAP, AKTY PRAWNE, DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI

1.

Zacznij od sprawdzenia, czy umiesz przetłumaczyć te terminy. Jeśli nie, najpierw wynotuj sobie ich ekwiwalenty.

Wyszukiwarka ustaw — trudne terminy

2.

Pora na tłumaczenie. Lektorka będzie czytać tekst po fragmencie, a następnie robić pauzę. Wtedy należy zatrzymać nagranie i przetłumaczyć ten fragment. Następnie należy ponownie uruchomić nagranie, wysłuchać kolejnego fragmentu… i tak aż do końca.

3.

Nie możemy sprawdzić Twojego tłumaczenia, ale możemy pokazać Ci przykładowe poprawne tłumaczenie.

Wyszukiwarka ustaw — przykładowe tłumaczenie

4.

A tu możesz pobrać sam tekst odczytany w nagraniu:

Wyszukiwarka ustaw — tekst nagrania