Komornicy

Poziom ćwiczenia

Średni

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: ŚREDNI
TEMATYKA ĆWICZENIA: KOMORNIK, EGZEKUCJA, PRAWODAWSTWO, ZAWODY PRAWNICZE

Zanim zaczniesz słuchać tekstu, przypomnij sobie, jak powiedzieć po angielsku: ustawa o komornikach, ustawa o kosztach komorniczych

Treść do pobrania (w formacie PDF):

Bank nagrań – Szkoła dla tłumaczy TexteM – Komornicy