Postępowanie cywilne

Poziom ćwiczenia

Średni

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: ŚREDNI

TEMATYKA ĆWICZENIA: POSTĘPOWANIE CYWILNE

Treść do pobrania (w formacie PDF):

Bank nagrań – Szkoła dla tłumaczy TexteM – Postępowanie cywilne