Pracownicze plany kapitałowe

Poziom ćwiczenia

Średni

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA:  ŚREDNI

TEMATYKA ĆWICZENIA: PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE, POLITYKA
SPOŁECZNA, EMERYTURA, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PRACY

Lektorka będzie czytać tekst po fragmencie, a następnie robić pauzę. Wtedy należy zatrzymać nagranie i przetłumaczyć ten fragment. Następnie należy ponownie uruchomić nagranie, wysłuchać kolejnego fragmentu… i tak aż do końca.

Przygotuj sobie coś do notowania: w tym ćwiczeniu na pewno Ci się przyda.

Treść do pobrania (w formacie PDF):

Bank nagrań – Szkoła dla tłumaczy TexteM – Pracownicze Plany Kapitałowe