[wersja +] Czy rząd opodatkuje Airbnb?

Poziom ćwiczenia

Średni

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: ŚREDNI

TEMATYKA ĆWICZENIA: GOSPODARKA CYFROWA, PODATKI, TECHNOLOGIE, UNIA EUROPEJSKA

1.

Zacznij od sprawdzenia, czy umiesz przetłumaczyć te terminy. Jeśli nie, najpierw wynotuj sobie ich ekwiwalenty.

Czy rząd opodatkuje Airbnb – trudne terminy

2.

Pora na tłumaczenie. Lektorka będzie czytać tekst po fragmencie, a następnie robić pauzę. Wtedy należy zatrzymać nagranie i przetłumaczyć ten fragment. Następnie należy ponownie uruchomić nagranie, wysłuchać kolejnego fragmentu… i tak aż do końca.

Przygotuj sobie coś do notowania: w tym ćwiczeniu na pewno Ci się przyda.

3.

Nie możemy sprawdzić Twojego tłumaczenia, ale możemy pokazać Ci przykładowe poprawne tłumaczenie – a nawet dwa!

Czy rząd opodatkuje Airbnb – przykładowe tłumaczenie

4.

A tu możesz pobrać sam tekst odczytany w nagraniu:

Bank nagrań – Szkoła dla tłumaczy TexteM – Czy rząd opodatkuje Airbnb