Wniosek kuratora o odwieszenie kary

Poziom ćwiczenia

Średni

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: ŚREDNI
TEMATYKA ĆWICZENIA: KURATOR, KODEKS KARNY WYKONAWCZY, SKAZANY

Zanim zaczniesz słuchać tekstu, przypomnij sobie, jak powiedzieć po angielsku: dozór kuratora, zawieszenie/odwieszenie wykonania kary

Treść do pobrania (w formacie PDF):

Bank nagrań – Szkoła dla tłumaczy TexteM – Wniosek kuratora o odwieszenie kary